Jssyouth's Blog

An experience sharing forum for JSS Youth…

Jay Sachchidanand & Photograph January 25, 2011

Filed under: Kanudadaji Pictures — jssyouth @ 2:24 am

DADA BHAGWANNA ASEEM JAI JAIKAR HO

Mahatama Shree & JSS Youth All Members,

Jivan sari rite ane easy jivan jivaya te mate Aagana jivan ma bahu kaam kare che ane tema raho to gyani ni anant krupa varshaya kare.

Dadaji ni health mate khoob khoob prathana ane bhavana karu chu ke tevo kayam apana mate rahe ane jivi jaya.

With Blessings,
Aptaputra Navinanandji

Jay Sachchidanand
Mobile No : 094275 47890