Jssyouth's Blog

An experience sharing forum for JSS Youth…

પ.પૂ.શ્રી કનુદાદાજીના દેશના રૂપી સ્વરમાં ગવાયેલ પદને સાંભળીએ February 29, 2012

Filed under: Uncategorized — jssyouth @ 3:12 pm

દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો

સર્વે મહાત્માઓ અને યૂથના બધાજ યુવક અને યુવતિઓ,

પ્રગટ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષની હાજરી આપણા સૌના માટે બહુજ ઉપકારી છે અને તે હાજર છે તો આ પ્રકૃતિ સવળી ચાલે છે નહીતર આનું કોઈ ઠેકાણું નથી. પ્રગટ પુરુષ હાજર હોયતો જ આપણને આપણી ભૂલો બતાવીને કાઢી શકે છે અને આપણને હળવા કરી નાખે છે માટે તેમનો આપણા સૌના ઉપર ખૂબજ અસીમ ઉપકાર છે.

જ્ઞાની પુરુષ હાજર હોયતો તેમને બધી રીતે માણવા મળે છે. તો તેમને આપણે કવિરાજશ્રીની કલમે લખાયેલ અને પ.પૂ.શ્રી કનુદાદાજીના દેશનારૂપી સ્વરમાં ગવાયેલ પદને સાંભળીએ અને તે રૂપ થતાં જઈએ.

આપ્તપુત્ર સ્વામી નવીનઆનંદજીના

જય સચ્ચિદાનંદ