Jssyouth's Blog

An experience sharing forum for JSS Youth…

Guru Purnima 2013 July 29, 2013

Filed under: Uncategorized — jssyouth @ 8:47 pm

ૐનમો વિતરાગાય

શ્રી સીમંધર સ્વામી અરિહંત પરમાત્માનેનમસ્કાર!

વાત્સલ્યમુર્તિ સર્વજ્ઞ શ્રી દાદા ભગવાનનેનમસ્કાર!

પ્રગટ જ્ઞાની પુરૂષ વાત્સલ્યમુર્તિ શ્રી કનુદાદાજીના ચરણોમાં, અમ સૌ ટેક્ષાસ અને ઓક્લાહોમાના મહાત્માઓનાં સાષ્ટાંગ દંડવ્રત પ્રણામ!!! પૂજ્ય મનહરબા, પૂજ્ય આપ્તપુત્રો સાહેબો, જય સચ્ચિદાનંદ સંઘ, વડીલો, મહાત્માઓ તથા JSS Youthને લઘુભાવે પ્રણામ. દાદાજી, આપ અહીં ડલાસ ગુરુપુર્ણિમામાં પધાર્યા અને આપે અમ સૌ મહાત્માઓ પર અપાર કરુણા વર્ષાવી. આ દિવ્ય અનુભવથી, અમે સૌ હ્રદયથી ભાવવિભોર અને ઉલ્લાસીત છીએ અને હ્રદયથી વારંવાર નમીએ છીએ.

આ ગુરુપુર્ણિમા દરમ્યાન, આપ જ્ઞાની પુરૂષ પ્રત્યે અવિનય થયો હોય કે તકલીફ પડી હોય તેની અમે સૌ ખરા દિલથી માફી માંગીએ છીએ. અમને ક્ષમા કરી, આપનાં દિવ્ય કર્મોની, સર્વજ્ઞતાની, વિતરાગતાની, અકર્તા પદની, પરાક્રમની, શુધ્ધ અને સ્વ્યંભુ દશાની, યથાર્થ સમજણનો ઊઘાડ થાય તેવી અમ સૌ મહાત્માઓ પર કૃપા વરસાવશો.

અન્ય સૌ જય સચ્ચિદાનંદ સંઘના મહાત્માઓએ પણ અહીં પધારી, અમોને ઊપકૃત કર્યા તે બદલ, સકળ સંઘનો અમે આભાર માનીએ છીએ. જય સચ્ચિદાનંદ સંઘની, એકતા, અભેદતા અને દિવ્યતા સદીઓ સુધી અખંડિત રહો. તેમ જ આપનાં દર્શન મુજબની સંઘ રચના સ્થાપીત થઇ યથાર્થ રીતે જળવાઇ રહે અને આપનાં જગકલ્યાણક યજ્ઞમાં, અમ સૌ નીમીત્ત બનીએ, એવી અમારી અંતરની પ્રાર્થના છે.

`હે નિષ્પક્ષપાતી શાસન દેવી-દેવતાઓ, હે વિતરાગ પંથે પ્રેરક શ્રી પદમાવતીમા, અમારા આત્યંતિક મુક્તિના પરમ પ્રકાશક, સજીવન પ્રેમમૂર્તિ, શિવ-સ્વરૂપ પરમાત્મા, પરમ પૂજ્ય શ્રી કનુદાદાજીના દેહમંદિરને, અખંડ તંદુરસ્તી અને સભર સંપુર્ણ સ્વાથ્ય માટે, આપ આશિષના ફૂલો વરસાવસો, અને કૃપાના અમી સીંચશો.’

દાદાજી આપ નિરંતર અમારી સાથે જ છો અને સાથે જ રહેશો. અમે આજ્ઞાધર્મનાં પુરુષાર્થમાં રહી, સ્વધર્મમાં સ્થિર રહીએ તે ભાવનાં સાથે, ટેક્ષાસ અને ઓક્લાહોમાનાં આપનાં ગાંડા/ઘેલાં બાળકો

`દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો`………..જય સચ્ચિદાનંદ

 

Live Satsang with Dadaji from Irving, Texas, USA (July 20-22nd) Guru Purnima July 21, 2013

Filed under: Announcements — jssyouth @ 8:23 am

Jai Sachchidanand! Mahatmas World Over-

We are very happy to inform everyone for another round of His Divine Holiness Param Pujya Shree Kanudadaji’s LIVE SATSANG from Irving, Texas, USA. Note, the timings below may fluctuate by 30 minutes or more;
please check ustream link posting for updates.

VIDEO on USTREAM http://www.ustream.tv/channel/jssvitragvignan

Tentative Program Schedule: Other timings are…

USA: July 20 [CST] 9:30am-11am
USA: July 21 [CST] 9:30am-11am
USA: July 22 [CST] Guru Purnima Day 8:30am-11am

India: July 20 [IST] 8:00 pm – 9:30 pm
India: July 21 [IST] 8:00 pm – 9:30 pm
India: July 22 [IST] 7:00 pm – 9:30 pm

UK: July 20 [GMT] 3:30 pm – 5:00 pm
UK: July 21 [GMT] 3:30 pm – 5:00 pm
UK: July 22 [GMT] 2:30 pm – 5:00 pm

AUS: July 21 [AET] 00:30 am – 2:00 am
AUS: July 22 [AET] 00:30 am – 2:00 am
AUS: July 22 [AET] 11:30 pm – 2:00 am Next day

Past archived video recordings can be found here:
http://www.ustream.tv/user/JSSVitragVignan/videos and for older videos go to
http://www.ustream.tv/user/dipakdesai17/videos
http://www.youtube.com/user/PPSKanudadaji

Please register on https://jssyouth.wordpress.com/ for automatic e-mail intimation of programs and updates.

DADA BHAGWAN NA ASEEM JAI JAIKAR HO!
Jai Sachchidanand!

 

Interview of Swami Shaileshanandji with Andy Brine of England on Holistic Science & Integral Living July 17, 2013

Filed under: Announcements,HSCRF — jssyouth @ 12:26 pm

 

 

 

JSSY/JSS Volunteer’s Needed July 16, 2013

Filed under: Announcements — jssyouth @ 2:54 pm

Jai Sachichidanand Dadaji’s Youth and Mahatma,

I hope you are as excited as we are attending this year’s Youth Shibir and Guru Purnima. We look forward to seeing all of you in less than a week.

Guru Punima marks the calendar year for JSS Youth. We have lot of exciting projects that have been requested by Aptaputra’s and Dadaji to ensure we continue to progress in our spiritual journey and assist others as well. We are looking for volunteers to help us with these projects. We need all type of skillsets (writing, proofreading, graphic designs, IT, blogging, project management, satsang content generation, organizing satsang, interviewing aptaputras and mahatmas etc.). Whatever you can contribute from time perspective is welcome. Some task requires a 15 min commitment while others up to 1 hr per week. So please sign up now and we will communicate to interested youths about the projects and allowing you to sign up for various task. Please remember that nobody has time but we have to make time for things that are important for us.

Please sign up now by clicking on the link below.

https://docs.google.com/forms/d/1d7w-UdA9L_di54AeV0t7xV_gwk9lvsOVQxE0NJgBrFU/viewform

JSS Youth

 

Holistic Science Seminar Invitation

Filed under: Announcements — jssyouth @ 11:02 am

Invitation (2)

 

PPS Kanudadaji’s Sutra of the Day 2013-37 July 11, 2013

Filed under: Apta Sutra — jssyouth @ 10:34 pm

"Whatever comes to you, accept it as it is, without any opinion, and when this happens, “Shivji” (God Kingdom) is always ready to open out within you."


– GNANI PURUSH PARAM PUJYA SHRI KANUDADAJI

(from Pragat Anubhav Gnan Sutra)

Please share your thoughts on this wonderful quote and the day-to-day experiences that apply.

We would like to encourage you to participate in BLOG discussions—don’t hesitate to pt in your two cents!

Please remember: Knowledge increases by sharing not saving!

 

PPS Kanudadaji’s Sutra of the Day 2013-36 July 10, 2013

Filed under: Apta Sutra — jssyouth @ 1:19 pm

"

Timing is the main factor in the unfolding of all Relative happenings."

– GNANI PURUSH PARAM PUJYA SHRI KANUDADAJI

(from Pragat Anubhav Gnan Sutra)

Please share your thoughts on this wonderful quote and the day-to-day experiences that apply.

We would like to encourage you to participate in BLOG discussions—don’t hesitate to pt in your two cents!

Please remember: Knowledge increases by sharing not saving!

 

Holistic Science – July article

Filed under: HSCRF — jssyouth @ 8:16 am
email-article.jpg?sfvrsn=0
Dear friends,

The links to most recent articles on our website (http://www.hscrf.org/) are provided below.

experience-t.jpg?sfvrsn=2 Personal Experience – Transformation through Holistic Science
I was brought up in a joint family environment and my grandparents inculcated the habit of chanting shlokas from Srimad Bhagawad Geetha and listening to puranic stories. Little did I know that this was when the seeds of spirituality were planted in me.
Full Story
prescription-t.jpg?sfvrsn=2 The Holistic Science Prescription for Freedom from Anger, Pride, Deceit and Greed
FOR time immemorial, the divine forces have been waging war against the forces of evil. The wars between Rama and Ravana in Ramayana, between Athura Mazda and Ahriman in Zoroastrianism, between God and Satan in Christianity and between Allah and Iblis in Islam, embody this struggle.
Full Story
rao.jpg?sfvrsn=2 Holistic Science Research Centre and Authentic Spiritual and Practical Life
VVCRF or Holistic Science Research Centre was inaugurated on April 27, 2009 in Surat (India) by Pujya Kanudadaji, the worthy successor of Dada Bhagawan. Dada Bhagawan attained Mahasamadhi in 1988; but his spiritual presence continues to inspire his disciples and has enriched the lives of a wide variety of people.
Full Story
righteous-t.jpg?sfvrsn=2 Holistic Science: A Simple Mantra For Righteous Living
Holistic living may be envisioned as a ‘net zero-impact lifestyle,’ meaning that what wetake from this world should be equal to what we give, during our period of earthly existence. If we are to live harmoniously in this world, we have to be considerate of not only our fellow human beings, but all living things which form part of our environment.
Full Story
www.holisticinnerscience.org
DISCOVERING THE WORLD WITHIN

If you have any questions, please do contact at discover

SOUTH EAST CHAPTER, Dr.Radha Krishnan • (865) 482-7068
NORTH EAST CHAPTER, Rajnikant Patel • (724) 672-6564 Dr. Madhusudan Jhaveri (508) 947-5343
MIDWEST CHAPTER, Manish Shah • (630) 306-5928
SOUTH CENTRAL CHAPTER, Harshad Patel • (405) 747-6031 Dr. Geeta Desai • (281) 507-4655
WEST COAST CHAPTER, Vijay Patel • (949) 837-7901

facebookE549B0FE19F1.jpg?sfvrsn=0 ustreamC64A1280A713.jpg?sfvrsn=0 HSCRF is a non-profit, 501(c)(3) organization, and donations to HSCRF are tax-deductible.

Click here to unsubscribe

aa88ee3c-d13d-4751-ba3f-7538ecc6b2ca?sf=C3146F5737D8

 

PPS Kanudadaji’s Sutra of Day 2013-35 July 6, 2013

Filed under: Apta Sutra — jssyouth @ 11:09 am

"In Kali Age, that is present disturbed times, miseries are very much beneficial for one, who wants to seek solution to life’s puzzles, experienced day in and day out by everybody."


– GNANI PURUSH PARAM PUJYA SHRI KANUDADAJI

(from Pragat Anubhav Gnan Sutra)

Please share your thoughts on this wonderful quote and the day-to-day experiences that apply.

Jai Sachchidanand!

From JSS Youth Text
jssyouthtext
Jagat Kalyan Ho! Jagat Kalyan Ho! Jagat Kalyan Ho!

 

PPS Kanudadaji’s Youtube Satsang Recordings from LA

Filed under: Apta Sutra — jssyouth @ 11:05 am

Jai Sachchidanand! Mahatmas World Over,

We are very happy to inform you that we have His Divine Holiness Param Pujya Shree Kanudadaji’s Satsangs available for viewing on YouTube. Due to technical difficulties and other circumstances we were unable to record them live. However, the recent LA recordings have been posted on Youtube as a short-term solution. Enjoy!

dsc2501.jpg

Online Satsang link:
http://www.youtube.com/user/PPSKanudadaji

DADA BHAGWAN NA ASEEM JAI JAIKAR HO!
Jai Sachchidanand!